Firefox a obsługa CCTV

Firefox a problem w CCTV w wersji powyżej v.53. Najnowsze wersje popularnej przeglądarki niestety nie pozwalają na obsługę wtyczek związanych z CCTV...

Firefox v52 i CCTV Flash problem

CCTV Flash problem - Firefox od wersji 52.0 porzuca obsługę wszystkich wtyczek NPAPI. Silverlight, Java, Adobe przestają po aktualizacji działać... Jak przywrócić Live View?