ADS SYSTEMS WROCŁAW

ul. Czeremchowa 3, 53-009 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000683231, REGON: 367591689, NIP: 8992821140,
Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 100000,00zł


GODZINY OTWARCIA

pn-pt: 8:00 – 17:00


KONTAKT

+48 717 585 068
biuro@adssystems.pl

Dariusz Świrski
+48 717 585 068
d.swirski@adssystems.pl

Tomasz Wolanin
+48 696 187 855
t.wolanin@adssystems.pl

Katarzyna Bester
+48 664 302 807
k.bester@adssystems.pl

Andrzej Siwik
+48 664 489 018
a.siwik@adssystems.pl

Dawid Matusiak
+48 668 066 646
d.matusiak@adssystems.pl

Jonatan Klimczewski
+48 713 075 068
j.klimczewski@adssystems.pl

Joanna Wróblewska
+48 713 075 068
sekretariat@adssystems.pl

Paweł Drewnowski
+48 664 302 308
p.drewnowski@adssystems.pl

Paweł Kwiek
+48 505 005 117
p.kwiek@adssystems.pl


ADS SYSTEMS KATOWICE

ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000696747, REGON: 368360450, NIP: 6342906617
Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 160000,00 zł


GODZINY OTWARCIA

pn-pt: 8:00 – 16:00


KONTAKT

biuro.katowice@adssystems.pl

Szymon Lytek
+48 577 786 711
s.lytek@adssystems.pl

Daniel Kuczera
+48 507 786 714
d.kuczera@adssystems.pl

Ireneusz Czarski
+48 507 747 819
i.czarski@adssystems.pl

Dawid Niedbał
+48 533 708 807
d.niedbal@adssystems.pl