Dane rejestrowe

Wrocław


ADS SYSTEMS KWIEK DREWNOWSKI sp.k.
52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 22,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000683231, REGON: 367591689, NIP: 8992821140, BDO: 000150211
Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 100000,00zł

Katowice


ADS Systems Katowice Niedbał Spółka Komandytowa
40-583 Katowice, ul. Kępowa 42,
Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0001008186, REGON: 368360450, NIP: 6342906617
Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 160000,00 zł

Nowy Sącz


ADS SYSTEMS NS sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Aleje Józefa Piłsudskiego 104A,
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000968681, REGON: 521845145, NIP: 7343609402
Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 50000,00 zł