Dane rejestrowe

Wrocław


ADS SYSTEMS KWIEK sp.k.
53-009 Wrocław, ul. Czeremchowa 3,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000683231, REGON: 367591689, NIP: 8992821140, BDO: 000150211
Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 100000,00zł

Katowice


ADS SYSTEMS Katowice sp. z o.o.
40-583 Katowice, ul. Kępowa 42,
Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000696747, REGON: 368360450, NIP: 6342906617
Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 160000,00 zł