Reset hasła w urządzeniach HIKVISION

Życie pokazuje, że pamięć, dobra z reguły, bywa czasami krótka… Hasła się zapomina… jak je odzyskać albo zresetować?

hikvision

Reset hasła urządzeń

Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. – Wiesław Myśliwski

Reset – przygotowanie

Życie pokazuje, że pamięć, dobra z reguły, bywa czasami krótka… Wprowadzona jakiś czas temu przez Hikvision nowa polityka haseł, wymusza na użytkowniku tudzież instalatorze, aktywację nowych urządzeń Hikvision podczas której należy ustawić hasło dla administratora o odpowiedniej sile. Od odpowiedniej wersji firmware tyczy się to wszystkich urządzeń: IPC/PTZ/DVR/NVR. Im bardziej skomplikowane hasło tym trudniej jednak je zapamiętać. Istnieje oczywiście sposób na reset hasła co pokarzemy w tym poradniku.

Zasady resetu

Resetu hasła administratora dokonujemy przy pomocy wsparcia Hikvision, wysyłając do działu wsparcia przygotowane informacje (w pliku, zdjęciu itp). W urządzeniach z najnowszym oprogramowaniem układowym, resetu można dokonać samemu pod warunkiem przygotowania urządzenia na etapie jego aktywacji (’Reset nowymi metodami’).

Informacje potrzebne dla wsparcia technicznego Hikvision

W erze wszechobecnego Internetu do którego podłączanych i udostępnianych jest coraz więcej urządzeń nadzoru wideo, Hikvision bardzo mocno dąży do zabezpieczenia dostępu do urządzeń przez osoby niepowołane. Miało to wpływ na ostatnią zmianę polityki haseł ale również możliwość resetu hasła przez użytkownika. Dla celów bezpieczeństwa należy wypełnić formularz i w komplecie z wygenerowanym, z urządzenia plikiem *.xml lub *.excel, przesłać do wsparcia technicznego Hikvision: support.pl@hikvision.com. Wsparcie Hikvision po otrzymaniu e-mail, zweryfikuje poprawność przesłanych informacji i po ich potwierdzeniu odeśle plik *.xml lub kod resetujący hasło, w ciągu 1 dnia roboczego za wyjątkiem weekendów.

Jak zresetować hasło

Resetu hasła można dokonać poprzez aplikację SADP Tool lub iVMS-4200, poprzez NVR/DVR z lokalnego GUI oraz w przeglądarce WWW (z obsługą dodatku Web Compnents) np. Firefox ESR. Jak resetować pow. metodami pokażemy na kolejnych zakładkach/kartach

I. Reset hasła za pomocą SADP Tool

Aplikację SADP można pobrać z działu pobrań

Podłącz urządzenie do lokalnej sieci do której Podłączyłeś komputer i wyszukaj dostępne urządzenia

Wybierz urządzenie i Kliknij 'Forgot Password’

reset hasła hikvision

Zobaczysz jedno z trzech poniższych okien

Jeśli okno wymaga wpisania kodu resetującego, udaj się do metody 1

reset hasła hikvision

Jeśli okno wymaga szyfrowanego pliku, udaj się do metody 2

reset hasła hikvision

Jeśli okno wymaga szyfrowanego pliku lub klucza, udaj się do metody 3

reset hasła hikvision

Metoda 1 – na podstawie informacji z urządzenia

Skopiuj czas startu (Start Time) i pełny nr seryjny (Device Serial No.) urządzenia i prześlij do wsparcia technicznego Hikvision (support.pl@hikvision.com). Otrzymasz w odpowiedzi kody resetujące hasło

reset hasła hikvision

Po otrzymaniu kodów, należy wybrać jeden w zależności od aktualnego czasu w urządzeniu

reset hasła hikvision

Wpisz kod i kliknij potwierdź 'Confirm’. Hasło zostanie zresetowane do „12345”

reset hasła hikvision

Metoda 2 – wykorzystanie pliku XML

Kliknij przycisk eksportu 'Export’ i zapisz plik XML we wskazanym folderze na dysku. Zapisany plik Prześlij do wsparcia technicznego Hikvision (support.pl@hikvision.com)

reset hasła hikvision

Wsparcie techniczne Hikvision odeśle szyfrowany plik lub przekaże lokalnemu dystrybutorowi. Otrzymany plik należy zapisać na dysku lokalnym, w oknie resetowania podać ścieżkę do pliku, wpisać nowe hasło o odpowiedniej sile i kliknąć przycisk potwierdzenia 'Confirm’. Nastąpi reset hasła w urządzeniu

reset hasła hikvision

UWAGA: otrzymany plik posiada 24 godzinny okres ważności w ciągu którego należy dokonać resetu

Metoda 3 – eksport pliku / kod QR, tryb GUID, pytania weryfikujące

W trzeciej metodzie istnieją trzy tryby resetu hasła które wybiera się z listy „Mode”

  • „Export/Import Secret Key Mode”
  • „GUID Mode”
  • „Security Question Mode”
reset hasła hikvision

„Export/Import Secret Key Mode”

Pierwszy tryb z listy „Export/Import Secret Key Mode” pozwala na reset hasła dwoma sposobami:

  1. Eksport do pliku XML przyciskiem 'Export’ – ten sposób odpowiada metodzie 2o opisanej wyżej i należy zgodnie z jej procedurą dokonać resetu
  2. Pobranie kodu QR

W drugim sposobie, z kodem QR należy należy w oknie kliknąć 'QR code’

reset hasła hikvision

Po prawej stronie okna wygenerowany zostanie kod QR. Należy zrobić zdjęcie z kodem lub zrobić zrzut ekranu i przesłać plik do wsparcia technicznego Hikvision (support.pl@hikvision.com)

reset hasła hikvision

Wsparcie techniczne odeśle klucz w postaci ciągu znaków (liczby i litery) lub przekaże go lokalnemu dystrybutorowi. Należy klucz wpisać w okno, wpisać nowe hasło o odpowiedniej sile i kliknąć przycisk potwierdzenia 'Confirm’. Nastąpi reset hasła w urządzeniu

reset hasła hikvision

* – jeśli Chcesz równocześnie zresetować hasło w kamerach IPC podłączonych do rejestratora NVR, Zaznacz opcję „Reset Network Cameras’ Passwords”

Pozostałe tryby metody 3ciej: „GUID mode” oraz „Security Question Mode” są nowymi sposobami, dostępnymi w niektórych urządzeniach z najnowszym oprogramowaniem układowym firmware. Zostaną one opisane w dalszej części poradnika.

II. Reset hasła za pomocą iVMS-4200

Aplikację iVMS-4200 można pobrać z działu pobrań

Podłącz urządzenie do lokalnej sieci do której Podłączyłeś komputer, Przejdź do panelu zarządzania urządzeniem

reset hasła hikvision

Wybierz urządzenie i Kliknij 'Resetuj hasło’

reset hasła hikvision

Pojawi się okno w którym do resetu hasła możemy wybrać jedną z dwóch opcji: „Eksport” do pliku XML oraz „Generuj” kod QR (zależnie od wersji firmware QR nie zawsze się pojawia)

reset hasła hikvision

Kliknij przycisk 'Eksport’ i zapisz plik XML we wskazanym folderze na dysku. Zapisany plik Prześlij do wsparcia technicznego Hikvision (support.pl@hikvision.com).

Wsparcie techniczne Hikvision odeśle szyfrowany plik lub przekaże lokalnemu dystrybutorowi. Otrzymany plik należy zapisać na dysku lokalnym, w oknie resetowania wybrać tryb „Import File”, podać ścieżkę do pliku, wpisać nowe hasło o odpowiedniej sile i kliknąć przycisk potwierdzenia 'OK’. Nastąpi reset hasła w urządzeniu

reset hasła hikvision


* – jeśli Chcesz równocześnie zresetować hasło w kamerach IPC podłączonych do rejestratora NVR, Zaznacz opcję „Resetuj hasła kamer sieciowych”

UWAGA: otrzymany plik posiada 24 godzinny okres ważności w ciągu którego należy dokonać resetu

Do resetu hasła z wykorzystaniem kodu QR, Kliknij przycisk 'Generuj’. Pojawi się okno z wygenerowanym kodem QR który po pobraniu należy wysłać do wsparcia technicznego Hikvision (support.pl@hikvision.com)

reset hasła hikvision

Wsparcie techniczne odeśle klucz w postaci ciągu znaków (liczby i litery) lub przekaże go lokalnemu dystrybutorowi. Należy klucz wpisać w okno, wpisać nowe hasło o odpowiedniej sile i kliknąć przycisk potwierdzenia 'OK’. Nastąpi reset hasła w urządzeniu

reset hasła hikvision

* – jeśli Chcesz równocześnie zresetować hasło w kamerach IPC podłączonych do rejestratora NVR, Zaznacz opcję „Resetuj hasła kamer sieciowych”

W dalszej części nowe metody resetu hasła urządzeń Hikvision.

III. Nowe metody resetowania hasła

Nowe metody dostępne są dla rejestratorów NVR serii -E/-K/-I, z oprogramowaniem firmware w wersji od v.3.4.90 oraz dla rejestratorów DVR Turbo 3.0 z oprogramowaniem firmware w wersji od v.3.4.80. Nowe metody pozwalają na samodzielny reset hasła w urządzeniu.

Metoda 1 – plik GUID

Metoda ta zadziała jeśli przed „zapomnieniem” hasła został wygenerowany plik GUID i zapisany gdzieś w sobie znanym miejscu. Jeśli hasło zostało w między czasie zmienione albo plik GUID użyty to nie zadziała.

Eksport i pobranie pliku GUID

Plik GUID można wyeksportować z poziomu lokalnego interfejsu GUI (NVR/DVR), lub poprzez przeglądarkę WWW.

Lokalny interfejs urządzenia GUI

Plik można eksportować  już w momencie aktywacji urządzenia z lokalnego GUI. Po podaniu nowego hasła, pojawi się monit do eksportu pliku GUID

Reset hasła w urządzeniach HIKVISION » hikvision reset password 34

Po podłączeniu pamięci USB i kliknięciu 'OK’ pojawi się okno z możliwością archiwizacji pliku GUID na nośniku

Reset hasła w urządzeniach HIKVISION » hikvision reset password 35

Eksport pliku GUID można też wykonać w menu urządzenia. W lokalnym GUI rejestratora Otwórz 'Menu główne’->’Ustawienia’, Przejdź do zakładki użytkowników i edytuj użytkownika „admin”. Po wpisaniu aktualnego hasła Kliknij ikonę w polu „Export GUID”. Zapisz plik na nośniku USB jak wyżej i Zachowaj

Reset hasła w urządzeniach HIKVISION » hikvision reset password 36

Przeglądarka WWW

Poprzez przeglądarkę WWW Zaloguj się do interfejsu, Przejdź do zakładki „Konfiguracja”, z lewego menu Wybierz „Zarządzanie użytkownikami”, dla użytkownika „admin” Kliknij 'Eksportuj plik GUID’. Zapisz plik na lokalnym dysku i Zachowaj

Reset hasła w urządzeniach HIKVISION » hikvision reset password 21

Reset hasła z wykorzystaniem pliku GUID

Mając zachowany plik GUID można zresetować hasło urządzenia. Do tego celu można skorzystać z lokalnego interfejsu rejestratora GUI, poprzez przeglądarkę WWW oraz za pomocą aplikacji SADP Tool.

Lokalny interfejs urządzenia

Po pojawieniu się okna logowania Kliknij 'Nie pamiętam hasła’

Reset hasła w urządzeniach HIKVISION » hikvision reset password 37

Podłącz nośnik USB z zapisanym plikiem GUID, Znajdź i Kliknij 'Import’ aby zresetować hasło

Reset hasła w urządzeniach HIKVISION » hikvision reset password 38

Po kliknięciu import pojawi się standardowe okno ustawiania hasła jak przy pierwszej aktywacji.

Przeglądarka WWW

W oknie logowania Kliknij odnośnik 'Nie pamiętasz hasła?’

reset hasła hikvision

Wybierz tryb „Weryfikacja pliku GUID”, Wybierz plik z lokalnego dysku i Kliknij 'Dalej’

reset hasła hikvision

Następnie Wprowadź nowe silne hasło i Zakończ procedurę klikając 'Dalej’. Hasło zostanie zresetowane

reset hasła hikvision

Aplikacja SADP Tool

Wracając do, omawianej wcześniej, metody 3ciej resetu hasła przy pomocy SADP Wybierz tryb „GUID Mode”

reset hasła hikvision

Wybierz plik z lokalnego dysku w oknie”Import GUID”, Wprowadź nowe, silne hasło i Kliknij 'Confirm’ aby zresetować hasło

reset hasła hikvision

* – jeśli Chcesz równocześnie zresetować hasło w kamerach IPC podłączonych do rejestratora NVR, Zaznacz opcję „Reset Network Cameras’ Passwords”

Metoda 2 – pytania weryfikujące

Podobnie jak przy metodzie z plikiem GUID, metoda ta zadziała jeśli przed „zapomnieniem” hasła zostaną ustawione pytania i odpowiedzi weryfikujące. Konfigurację pytań i odpowiedzi wykonuje się przez przeglądarkę WWW.

Poprzez przeglądarkę WWW Zaloguj się do interfejsu, Przejdź do zakładki „Konfiguracja”, z lewego menu Wybierz „Zarządzanie użytkownikami”, Kliknij 'Pytanie zabezpieczające’

reset hasła hikvision

W oknie konfiguracji Wybierz z list pytania i Ustanów dla nich odpowiedzi zatwierdzając je przyciskiem 'OK’

reset hasła hikvision

Reset hasła przez przeglądarkę WWW

W oknie logowania Kliknij odnośnik 'Nie pamiętasz hasła?’

reset hasła hikvision

Wybierz tryb „Weryfikacja pytania zabezpieczającego”, Wypełnij odpowiedzi i Kliknij 'Dalej’

reset hasła hikvision

Wprowadź nowe hasło i przyciskiem 'Dalej’ zresetuj

reset hasła hikvision

Reset przez aplikację SADP Tool

Ponownie wracając do metody 3ciej resetu hasła przy pomocy SADP Wybierz tryb „Security Question Mode”

reset hasła hikvision

Wypełnij odpowiedzi na ustawione wcześniej pytania, Ustaw nowe, silne hasło i Kliknij 'Confirm’ aby zresetować hasło

reset hasła hikvision

* – jeśli Chcesz równocześnie zresetować hasło w kamerach IPC podłączonych do rejestratora NVR, Zaznacz opcję „Reset Network Cameras’ Passwords”

Problemy

Może się zdarzyć, że nie uda się zresetować hasła i pojawi się komunikat „Reset password failed”

reset hasła hikvision

W przypadku problemów z resetem hasła, Podejmij następujące kroki

  • Sprawdź czy wszystkie urządzenia (komputery, kamery, rejestratory, switch’e itd.) są podłączone i ustawione do pracy w tej samej klasie adresowej IP Twojej sieci LAN;
  • Jeśli Używasz laptopa który jest podłączony do Twojej sieci LAN kablem do switch’a, Upewnij się, że Masz wyłączony adapter WiFi. Zrestartuj wtedy aplikację SADP Tool i Spróbuj ponownie;
  • Jeśli Wprowadzasz zmiany w adresacji IP podczas gdy SADP Tool jest uruchomiony – Zrestartuj aplikację;
  • Po wysłaniu plików *.xml lub *.excel do wsparcia technicznego, nie Wyłączaj urządzenia z zasilania do czasu resetu.

Słownik

IPC – kamera sieciowa IP

PTZ – kamera sieciowa szybkoobrotowa

DVR – rejestrator analogowy

NVR – rejestrator sieciowy

SADP – (Serch Active Device Protocol) wyszukiwarka urzadzeń

GUI – graficzny interfejs użytkownika

WEB Components – dodatek do przeglądarek WWW

QR Code – kod graficzny

LAN – sieć lokalna