Jak zgrać, eksportować zapis w iVMS-4200 » tlo 023

Jak zgrać, eksportować zapis w iVMS-4200

Jak zgrać, eksportować zapis – kilka sposobów na zgrywanie materiału poprzez iVMS-4200

Zgromadzone nagrania mogą zostać przeszukane i eksportowane w iVMS-4200 na różne sposoby…

Co jest potrzebne:

  • IPC/NVR (kamera IP / rejestrator) ze zgromadzonym zapisem
  • oprogramowanie iVMS-4200

Uwaga: niektóre funkcje mogą być obsługiwane wyłącznie przez klienta iVMS-4200 od wersji v.2.5.1.7

Jak wybrać materiał do zgrania / eksportu

  • Dodaj IPC / NVR do klienta iVMS-4200 (instrukcja do oprogramowania iVMS-4200)
  • Idź do zdalnego odtwarzania i Wybierz urządzenie, z którego Chcesz wyszukać nagrania
zgrać, eksportować hikvision
zgrać, eksportować hikvision
  • Ustaw czas wyszukiwania, a następnie Kliknij dwukrotnie wybrany kanał lub Przeciągnij go (drag&drop) do okna – wszystkie nagrania z zadanego czasu będą widoczne w prawej części interfejsu
zgrać, eksportować hikvision
  • Prawym przyciskiem myszy kliknij na odtwarzanym obrazie aby w ramach potrzeb sprecyzować dokładnie czas odtwarzania
zgrać, eksportować hikvision

Oznaczanie (tagowanie) i pobieranie / eksport materiału

  • Aby oznaczyć konkretny materiał do zgrania ponownie Kliknij prawym przyciskiem myszy na odtwarzanym obrazie i w kontroli znacznika Możesz dodać domyślny znacznik lub z własnym opisem
zgrac eksportowac hikvision
  • Kliknij ikonę pobierania
zgrać, eksportować hikvision
  • Pojawi się okno z plikami nagrań gdzie w ostatniej zakładce znajduje się dodany wcześniej znacznik. Zaznacz pozycję do zgrania (lub klika w przypadku większej ilości znaczników) i Kliknij 'Pobierz’
zgrać, eksportować hikvision

Zaznaczony materiał zostanie zgrany do katalogu na dysku twardym (30s przed znacznikiem i 30s po znaczniku). Ścieżka do katalogu gdzie został zgrany materiał jest skonfigurowana w konfiguracji systemu aplikacji iVMS-4200

Uwaga: Funkcja znacznika może być użyta tylko gdy kamera IP jest dodana do rejestratora NVR i odtwarzany jest materiał właśnie z NVR (znacznik nie zadziała na kamerze dodanej w iVMS-4200 jako osobne urządzenie)

Pobieranie / eksport materiału zdarzeniowego / VCA

Innym sposobem na wyszukiwanie materiału do zgrania, poza czasowym wskazaniem, jest wyszukiwanie po zdarzeniach. Może to być najprostsza detekcja ruchu z zadanego obszaru jak również zaawansowana detekcja VCA, ATM, lub POS

zgrac eksportowac hikvision

Wybierając ’Odtwarzanie zdarzenia’ pojawi się lista zdarzeń z wybranego przedziału czasowego na której można wybrać czy to mają być zdarzenia z detekcji ruchu czy zdarzenia VCA

zgrać, eksportować hikvision

Wybierając natomiast ’Odtwarzanie VCA’ pojawi się okno gdzie można sprecyzować dokładnie jakiego typu inteligentne zdarzenie ma być wyszukiwane: detekcja VCA, przekroczenie linii czy też wtargnięcie intruza. Zależnie od wybranego rodzaju detekcji należy wyznaczyć obszar w oknie odtwarzania lub linię przekroczenia i przyciskiem 'Szukaj’ znaleźć w zadanym czasie nagrania detekcji

zzgrać, eksportować hikvision

W przypadku niektórych urządzeń można filtrować wyszukane pliki wideo poprzez ustawienie zaawansowanych cech, takich jak płeć i wiek człowieka i czy nosi okulary.

Żądany materiał, jak poprzednio,  zgrywa się klikając ikonę Jak zgrać, eksportować zapis w iVMS-4200 » hikvision zgranie 09 lub zgrać, eksportować hikvision

Zapis materiału na USB lub wskazany folder

Kopiowanie materiału na dysk USB bądź do wybranego katalogu należy wykonać standardowymi operacjami na plikach w systemie. Można na stałe wskazać ścieżkę do zgrywania w aplikacji iVMS-4200.

  • Aby odszukać ścieżkę do zgranego materiału należy przejść do konfiguracji systemu w zakładce 'Narzędzia’ i podać tam własne ścieżki zapisu plików
zgrac eksportowac hikvision