Jak zgrać, eksportować zapis w iVMS-4200

Jak zgrać, eksportować zapis – kilka sposobów na zgrywanie materiału poprzez iVMS-4200

Zgromadzone nagrania mogą zostać przeszukane i eksportowane w iVMS-4200 na różne sposoby…

Co jest potrzebne:

  • IPC/NVR (kamera IP / rejestrator) ze zgromadzonym zapisem
  • oprogramowanie iVMS-4200

Uwaga: niektóre funkcje mogą być obsługiwane wyłącznie przez klienta iVMS-4200 od wersji v.2.5.1.7

Jak wybrać materiał do zgrania / eksportu

  • Dodaj IPC / NVR do klienta iVMS-4200 (instrukcja do oprogramowania iVMS-4200)
  • Idź do zdalnego odtwarzania i Wybierz urządzenie, z którego Chcesz wyszukać nagrania
zgrać, eksportować hikvision
zgrać, eksportować hikvision
  • Ustaw czas wyszukiwania, a następnie Kliknij dwukrotnie wybrany kanał lub Przeciągnij go (drag&drop) do okna – wszystkie nagrania z zadanego czasu będą widoczne w prawej części interfejsu
zgrać, eksportować hikvision
  • Prawym przyciskiem myszy kliknij na odtwarzanym obrazie aby w ramach potrzeb sprecyzować dokładnie czas odtwarzania
zgrać, eksportować hikvision

Oznaczanie (tagowanie) i pobieranie / eksport materiału

  • Aby oznaczyć konkretny materiał do zgrania ponownie Kliknij prawym przyciskiem myszy na odtwarzanym obrazie i w kontroli znacznika Możesz dodać domyślny znacznik lub z własnym opisem
zgrac eksportowac hikvision
  • Kliknij ikonę pobierania
zgrać, eksportować hikvision
  • Pojawi się okno z plikami nagrań gdzie w ostatniej zakładce znajduje się dodany wcześniej znacznik. Zaznacz pozycję do zgrania (lub klika w przypadku większej ilości znaczników) i Kliknij ‚Pobierz’
zgrać, eksportować hikvision

Zaznaczony materiał zostanie zgrany do katalogu na dysku twardym (30s przed znacznikiem i 30s po znaczniku). Ścieżka do katalogu gdzie został zgrany materiał jest skonfigurowana w konfiguracji systemu aplikacji iVMS-4200

Uwaga: Funkcja znacznika może być użyta tylko gdy kamera IP jest dodana do rejestratora NVR i odtwarzany jest materiał właśnie z NVR (znacznik nie zadziała na kamerze dodanej w iVMS-4200 jako osobne urządzenie)

Pobieranie / eksport materiału zdarzeniowego / VCA

Innym sposobem na wyszukiwanie materiału do zgrania, poza czasowym wskazaniem, jest wyszukiwanie po zdarzeniach. Może to być najprostsza detekcja ruchu z zadanego obszaru jak również zaawansowana detekcja VCA, ATM, lub POS

zgrac eksportowac hikvision

Wybierając ‚Odtwarzanie zdarzenia‚ pojawi się lista zdarzeń z wybranego przedziału czasowego na której można wybrać czy to mają być zdarzenia z detekcji ruchu czy zdarzenia VCA

zgrać, eksportować hikvision

Wybierając natomiast ‚Odtwarzanie VCA‚ pojawi się okno gdzie można sprecyzować dokładnie jakiego typu inteligentne zdarzenie ma być wyszukiwane: detekcja VCA, przekroczenie linii czy też wtargnięcie intruza. Zależnie od wybranego rodzaju detekcji należy wyznaczyć obszar w oknie odtwarzania lub linię przekroczenia i przyciskiem ‚Szukaj’ znaleźć w zadanym czasie nagrania detekcji

zzgrać, eksportować hikvision

W przypadku niektórych urządzeń można filtrować wyszukane pliki wideo poprzez ustawienie zaawansowanych cech, takich jak płeć i wiek człowieka i czy nosi okulary.

Żądany materiał, jak poprzednio,  zgrywa się klikając ikonę lub zgrać, eksportować hikvision

Zapis materiału na USB lub wskazany folder

Kopiowanie materiału na dysk USB bądź do wybranego katalogu należy wykonać standardowymi operacjami na plikach w systemie. Można na stałe wskazać ścieżkę do zgrywania w aplikacji iVMS-4200.

  • Aby odszukać ścieżkę do zgranego materiału należy przejść do konfiguracji systemu w zakładce ‚Narzędzia’ i podać tam własne ścieżki zapisu plików
zgrac eksportowac hikvision