——————————————-
wizytówka
ADS SYSTEMS DREWNOWSKI KWIEK sp.k., ul. Kobierzycka 22, Wrocław
tel.: kontakt | e-mail: biuro@adssystems.pl | website: www.adssystems.pl
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000683231, REGON: 367591689, NIP: 8992821140, BDO: 000150211, Kapitał zakładowy: 100000zł
——————————————-
Możesz nas śledzić:
facebook linkedin rss