Kamery CCTV – konfiguracja Internet Explorer

Konfiguracja Internet Explorer

Kamery CCTV w przeglądarce od Microsoft’u znanej jako Internet Explorer, to dla wielu osób problem w konfiguracji jej do uruchomienia obrazu z kamer. Wiele urządzeń CCTV różnych producentów (kamery CCTV IP, rejestratory DVR/NVR) wymaga użycia przeglądarki Internet Explorer z uwagi na wykorzystywane przez nią kontrolki (formanty, w Windows XP) ActiveX. Niedogodność tą eliminuje oczywiście zainstalowanie dedykowanego oprogramowania.  Ktoś może woli jednak przeglądarkę i jeżeli urządzenia dają taką możliwość, to nic nie stoi na przeszkodzie aby z tego korzystać. Są producenci którzy biorą pod uwagę fakt, że nie tylko IE (Internet Explorer) człowiek żyje i dostosowują swoje produkty pod kątem innych popularnych przeglądarek. Skupię się jednak na IE gdyż ta sprawia najwięcej kłopotów. Zakładam, że urządzenia są poprawnie zaadresowane i są „widoczne” w sieci.

Podstawowym problemem z którym borykają się użytkownicy to domyślne ustawienia przeglądarki IE. Nie pozwalają na instalowanie i uruchamianie niepodpisanych oraz nie zaznaczonych jako bezpieczne kontrolek ActiveX. Przed połączeniem z rejestratorem czy też kamerą IP należy w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki zmienić poziom zabezpieczeń czyli:

W uruchomionej (jako Administrator) przeglądarce kliknąć LP (lewy przycisk myszy) w ikonę 'Narzędzia’ [1] (lub wcisnąć na klawiaturze 'Alt-X’). W wyświetlonym menu przejść do 'Opcji internetowych’ [2]:

Windows VISTA, 7, 8

kamery cctv - activex

Następnie należy przejść do zakładki 'Zabezpieczenia'[1]. Wybrać odpowiednią strefę do zmiany ustawień (należy zmienić ustawienia dla strefy 'Internet’ i 'Lokalny intranet’ [2]). Dla wybranej strefy należy kliknąć przycisk 'Poziom niestandardowy'[3]:

kamery cctv - activex

Uruchomi się okno ustawień dla danej strefy.

W wyświetlonym oknie należy zmienić ustawienie dla dwóch opcji [1]:

  • Inicjowanie i wykonywanie skryptów kontrolek ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonania
  • Pobieranie niepodpisanych kontrolek ActiveX

ze względów bezpieczeństwa należy zaznaczyć dla jednej i drugiej opcję 'Monituj’. Dla takiego ustawienia, przeglądarka będzie wymagać zaakceptowania pobierania i wykonywania skryptów dla kontrolek niepodpisanych i nie zabezpieczonych. Po zaznaczeniu wybranych opcji przyciskiem 'Ok'[2] zatwierdzamy wprowadzone zmiany:

kamery cctv - activex

W oknie opcji internetowych przyciskiem 'OK’ zatwierdzić należy wszystkie zmiany i zrestartować przeglądarkę.

Po tych czynnościach można łączyć się z rejestratorem lub kamerą IP po wcześniej ustalonym adresie lub domenie. Należy zatwierdzić przy pierwszym uruchomieniu prośbę przeglądarki IE o zainstalowanie a następnie uruchomienie kontrolek ActiveX.