Aktywacja urządzeń HIKVISION » hikvision aktywacja 07

Aktywacja urządzeń HIKVISION

Aktywacja urządzeń Hikvision – wprowadzenie

Nowo produkowane urządzenia Hikvision (np. IPC – kamery IP, DVR/NVR – rejestratory) z najnowszym oprogramowaniem układowym (firmware dla IPC od wersji 5.3.0, dla DVR/NVR od wersji 3.3.0) nie posiadają domyślnego hasła. Podczas użycia urządzenia po raz pierwszy, użytkownicy muszą aktywować urządzenie poprzez ustawienie obowiązkowego hasła. Poziom hasła musi być silniejszy niż „ryzykowny” – zasady ustawiania haseł i ich poziomów w końcowej części artykułu.

Uwaga: Jeśli urządzenie ze starszym firmware używa „ryzykownego” hasła (np. starsze urządzenia z domyślnym hasłem: 12345), to nadal będzie ono aktualne (również po aktualizacji). Po aktualizacji do najnowszego firmware, urządzenie pozostanie aktywne a użytkownik będzie informowany, że jest to ryzykowne hasło. Po przywróceniu urządzenia do ustawień fabrycznych, urządzenie stanie się nieaktywne.

Metody aktywacji urządzeń Hikvision

Nowe urządzenia podczas pierwszego uruchamiania można aktywować na kilka sposobów:

 • poprzez przeglądarkę Internetową
 • poprzez aplikację SADP
 • poprzez oprogramowanie zarządzające iVMS-4200
 • lokalnie, bezpośrednio na urządzeniu

Uwaga: w poniższym opisie pomijamy kwestie ustawień sieciowych komputera z którego będzie dokonywana aktywacja urządzeń – zakładamy, że komputer „widzi” urządzenia a użytkownik posiada podstawową wiedzę w konfiguracji parametrów sieci LAN. W rejestratorach z najnowszym firmware, standardowo jest włączone DHCP – tym samym jeżeli chcemy skorzystać z aktywacji poprzez przeglądarkę lub aplikacje (SADP czy iVMS-4200), rejestrator musi automatycznie uzyskać IP z serwera DHCP (najprościej podłączyć wszystkie elementy do routera).

Przeglądarka Internetowa

Kamery IP mogą być aktywowane z poziomu przeglądarki Internetowej. Standardowy adres dla IPC to 192.168.1.64 (widoczny jest na etykiecie, na pudełku kamery). Po połączeniu się z kamerą za pomocą przeglądarki (wpisując w pole adresu jej IP, standardowo to: http://192.168.1.64), przed zalogowaniem pojawi się okno gdzie użytkownik musi ustawić nowe hasło dla administratora. Hasło ustalamy wpisując je dwukrotnie w pola: „Password” oraz „Confirm” po czym należy zatwierdzić operację ustanowienia hasła przyciskiem [OK]. W tym momencie urządzenie zostaje aktywowane.

hikvision-aktywacja

Aplikacja SADP

Aby aktywować urządzenia poprzez aplikację SADP należy użyć jej w wersji od 2.2.3.5 wzwyż.

Po uruchomieniu aplikacji, pojawi się okno z listą widocznych urządzeń w sieci. W kolumnie „Security” będzie widoczny stan aktywacji: aktywne „Active” lub nieaktywne „Inactive”. Aby poprawnie wykonać aktywację należy:

 1. zaznaczyć w pierwszej kolumnie urządzenia które chcemy aktywować
 2. wpisać hasło w polu: „New Password”
 3. potwierdzić hasło w polu: „Confirm Password”
 4. zatwierdzić przyciskiem [Activate]
sadp-aktywacja

Oprogramowanie iVMS-4200

Po uruchomieniu aplikacji wybieramy panel zarządzania urządzeniami [Device Management]

ivms-4200-aktywacja

Następnie podobnie jak w SADP zaznaczamy urządzenia które są do aktywacji i klikamy [Activate]

ivms-4200-aktywacja

Następnie w nowym oknie:

 • wpisać hasło w polu „Password”
 • potwierdzić hasło w polu: „Confirm Password”
 • zatwierdzić przyciskiem [OK]
ivms-4200-aktywacja-hasło

Lokalnie, bezpośrednio na urządzeniu

Po podłączeniu monitora do rejestratora pojawi się okno aktywacji, gdzie jak poprzednio ustanawiamy nowe hasło w polu: ” Create New Password” a następnie potwierdzamy je w polu: „Confirm New Password”. Całą operację zatwierdzamy przyciskiem [OK]

lokalna-aktywacja

Uwaga: Aktywacji urządzeń typu IPC można również dokonać z poziomu DVR/NVR podczas dodawania nowych urządzeń do rejestratora – opiszemy w odrębnym poradniku.

Zasady tworzenia hasła

Istnieją cztery rodzaje znaków, które mogą być wykorzystane do hasła: liczby / duże litery / małe litery / znaki specjalne:

 • Poziom 0 (ryzykowne): długość hasła jest krótsza niż osiem znaków; hasło zawiera jeden rodzaj znaków; hasło jest takie samo jak nazwa użytkownika; hasło jest nazwą użytkownika pisaną od końca. Przykłady: 12345, abcdefgh, nimda…
 • Poziom 1 (słabe): hasło zawiera dwa rodzaje znaków. Kombinacja to liczby + małe litery lub liczby + duże litery oraz długość hasła nie jest krótsza niż osiem znaków. Przykłady: 12345abc, 12345ABC…
 • Poziom 2 (średnie): hasło zawiera dwa rodzaje znaków. Kombinacja to połączenie liczb lub liter (tylko dużych lub tylko małych) ze znakiem specjalnym oraz długość hasła nie jest krótsza niż osiem znaków. Przykłady: 1234567+, abcdefg/, GFEDCBA, )
 • Poziom 3 (mocne): hasło zawiera więcej niż dwa znaki oraz długość hasła nie jest krótsza niż osiem znaków. Przykłady: 1234abcD+

Uwaga: Poziom hasła powinien być wyższy niż 0. Używanie hasła „ryzykownego” jest zabronione.

Zasady blokady konta

Próby logowania:

 • Konto Administratora „admin”: dopuszczalne 7 prób logowania
 • Pozostałe konta: dopuszczalne 5 prób

Po przekroczeniu dopuszczalnej ilości prób logowania niepoprawnym hasłem, urządzenie zablokuje aktualny adres IP lub konto.

Czas blokady konta

 • Zdalne logowanie: 30 minut (IP klienta zostanie zablokowane)
 • Lokalne logowanie: 1 minuta (konto zostanie zablokowane)

Uwaga:

 • Użytkownicy aktualnie zalogowani nie zostaną zablokowani.
 • Konto „admin” może odblokować inne konta przez SDK (Software Development Kit – zestaw narzędzi dla programistów).
 • Aby zresetować zagubione/zapomniane hasło należ kontaktować się ze swoim dostawcą urządzeń.