EZVIZ-HIKVISION - udostępnianie kamer » ezviz wyrozniajacy e1492760245312

EZVIZ-HIKVISION – udostępnianie kamer

Ezviz – udostępnianie kamer Hikvision

Jakiś czas temu pokazaliśmy obsługę urządzeń Hikvision przez chmurę P2P Ezviz – zakładanie konta, dodawanie urządzeń i zarządzanie nimi. Co jeśli zechcemy umożliwić innym podgląd z kamer na żywo bądź archiwum? W niniejszym poradniku pokażemy jak dodane urządzenia do naszego konta Ezviz udostępnić innym.

Udostępnianie kamer w Ezviz oparte jest o tzw. dzielenie się zaczerpnięte z portali społecznościowych. Mamy zarejestrowane konto na Ezviz, mamy dodane urządzenia – aby udostępnić komuś dane urządzenie musi należeć do „społeczności” Ezviz. Sprowadza się to oczywiście do tego, że „ten ktoś” musi zarejestrować konto na portalu Ezviz. Następnie dodajemy go do grona znajomych i nadajemy mu odpowiednie prawa do naszych urządzeń. Udostępniać można m.in. podgląd na żywo, odtwarzanie, alarmy, komunikacja, sterowanie PTZ. Wszystko to wg harmonogramu tygodniowego oraz czasu.

Kroki jakie należy wykonać:

  1. Zarejestrować konto na Ezviz i dodać urządzenie – opisaliśmy w innym poradniku [icon type=”bookmark”]
  2. Dodać użytkowników do grona znajomych (również muszą mieć konto na Ezviz)
  3. Udostępnić kamery
  4. Akceptacja udostępnionych zasobów przez użytkowników z grona znajomych.

Udostępnianie dokonujemy za pomocą przeglądarki WWW z poziomu portalu Ezviz (z racji dodatków które wykorzystywane są przez stronę można tego dokonać z Internet Explorer lub Firefox). Akceptacji udostępnionych zasobów dokonujemy jw za pomocą przeglądarki WWW lub z wykorzystaniem aplikacji na urządzenia mobilne „EZVIZ” APP dostępnej w Apple Store lub Google Play

Jak udostępnić zasoby – dodawanie do grona znajomych

Mamy więc zarejestrowane konto na Ezviz, mamy dodane urządzenia i co najważniejsze wszystko nam działa.

Przejdź do strony Ezviz i zaloguj się do swojego konta

logowanie-do-konta

W zakładce „System Management” Zobaczysz listę swoich, dodanych urządzeń

zarządzanie-urządzeniami

Przejdź do „Friend Management” i kliknij ’Add User'

dodawanie-użytkownika

Pojawi się okno dodawania użytkownika do grona znajomych. Należy uzyskać od niego adres e-mail którego użył do założenia konta na Ezviz. Wpisz jego e-mail w polu adresu oraz swoją nazwę w polu „My Remark” (jest to nazwa po której inni zidentyfikują Cię jako udostępniającego). W tym miejscu od razu mamy do dyspozycji udostępnianie kamer. „Ptaszkujemy” kamery które chcemy udostępnić oraz dla każdej wybieramy do czego dajemy prawo: podgląd na żywo (Live Video) czy też odtwarzanie nagrań (Playback). W polu „Video Sharing Schedule” można jeszcze doprecyzować w jakie dni i o jakich porach może mieć dany użytkownik dostęp. Na koniec akceptujemy nasz wybór przyciskiem ’Save'

udostępnianie kamer w ezviz

Zobaczymy listę użytkowników w gronie znajomych (Friend List) z listą udostępnionych zasobów

lista-przyjaciół

Korzystanie z udostępnionych zasobów

Będąc użytkownikiem któremu udostępniono jakieś zasoby w Ezviz, Otrzymasz wiadomość e-mail o takim zdarzeniu. Zaakceptowania udostępnionych zasobów można dokonać przez przeglądarkę WWW lub z poziomu aplikacji na urządzenia mobilne „EZVIZ” APP.

Przeglądarka Internetowa WWW

Przejdź do strony Ezviz i zaloguj się do swojego konta

logowanie

Poz zalogowaniu pojawi się okno z informacją o udostępnieniu zasobów od innego użytkownika. Przyciskiem ’Accept' potwierdzamy chęć skorzystania z zasobu dla każdej kamery

akceptowanie-udostępnienia

Po zaakceptowaniu udostępnione kamery pojawią się na stronie głównej i można z nich korzystać.

Aplikacja mobilna EZVIZ APP

Otwórz aplikację i zaloguj się do konta

logowanie

Zobaczysz informację, że jeden z użytkowników udostępnił Ci wideo. Kliknij przycisk 'Zobacz teraz' i w następnym oknie zaakceptuj chęć korzystania dla każdej kamery

akceptowanie-udostępnienia

Zostaniesz przeniesiony do głównego okna gdzie Zobaczysz udostępnione kamery

strona-główna

Co z aplikacjami Hikvision – iVMS-4200 i 4500?

Aplikacje Hikvision nie mają możliwości udostępniania przez chmurę Ezviz i akceptowania udostępnionych zasobów. Nie oznacza to, że nie da się z tych aplikacji korzystać. Po wszystkich powyższych operacjach wystarczy aby osoba której zostały udostępnione kamery, zalogowała się do chmury Ezviz. Udostępnione kamery automatycznie pojawią się w aplikacjach (zakładamy, że podstawowa obsługa tych aplikacji jest użytkownikowi znana).