HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » tlo 026

HIK-CONNECT – DDNS i P2P od Hikvision

Hik-Connect – DDNS i P2P

hikvision-hik-connect

Hik-Connect

Jakiś czas temu informowaliśmy o nowej usłudze Hik-Connect przy okazji migracji z Hik-Online. Nowa usługa jest kompleksowym rozwiązaniem zawierającym w jednym portalu usługi typu DDNS oraz P2P. Usługi firm trzecich (DynDNS, NO-IP oraz PeanutHull) mogą być nadal używane do kamer i rejestratorów Hikvision.

Korzystanie z nowej usługi wymaga zarejestrowania konta. Interfejs użytkownika przedstawiony w niniejszym poradniku, może się różnić w zależności od produktu i wersji oprogramowania, jednakże informacje i ustawienia usług są podobne we wszystkich wspieranych urządzeniach.

Na kolejnych zakładkach/kartach pokażemy jak korzystać z nowej usługi. Zachowując odpowiednią kolejność należy:

 1. Zarejestrować konto na www.hik-connect.com
 2. Aktywować usługę w urządzeniach (IPC, DVR, NVR)
 3. Dodać urządzenia do usługi

Usługa jest młoda i stale rozwijana, w najbliższym czasie pojawi się również możliwości pełnej obsługi poprzez aplikacje iVMS-4200 oraz iVMS-4500.

UWAGA: Jeżeli ktoś zarejestrował konto wykorzystując platformę EZVIZ, może ominąć procedurę rejestracji konta i od razu zalogować się do Hik-Connect danymi z EZVIZ’a.

Rejestracja konta Hik-Connect

Rejestrację konta można przeprowadzić:

 • przez portal www.hik-connect.com z poziomu przeglądarki Internetowej
 • poprzez aplikację APP na urządzenia mobilne: „Hik-Connect” (do pobrania z Apple Store lub Google Play).

Rejestracja z poziomu przeglądarki Internetowej

 • Otwórz przeglądarkę Internetową i odwiedź stronę Hik-Connect wpisując w pole adresu: www.hik-connect.com
 • Kliknij przycisk ’Register'
hik-connect register
 • Pojawi się formularz który należy wypełnić. Podaj nazwę użytkownika i hasło, Wybierz kraj oraz Podaj swój adres e-mail. Po przepisaniu kolorowego kodu weryfikacyjnego, Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem ’Next'
 • Wszystkie pola oznaczone *, muszą zostać wypełnione, uzupełnione
hik-connect form
 • Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny, który należy wpisać w wyskakującym oknie
hik-connect veryfication code
 • Po wpisaniu kodu i zatwierdzeniu przyciskiem 'OK' zostaniemy poinformowani o poprawnym zarejestrowaniu konta
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 10
 • Można w tym momencie powrócić do pierwszej strony i zalogować się na nowo utworzone konto
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 11

Można w tym momencie powrócić do pierwszej strony i zalogować się na nowo utworzone konto

Rejestracja poprzez aplikację na urządzeniu mobilnym

Wyszukaj aplikację „Hik-Connect” w Apple Story lub Google Play po czym zainstaluj na swoim urządzeniu mobilnym

 • Uruchom aplikację i Kliknij ikonę ’Hik-Connect'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 04
 • W następnym oknie Kliknij przycisk 'Zarejestruj konto'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 05
 • Rejestrację konta można przeprowadzić przy użyciu numeru telefonu komórkowego bądź adresu e-mail
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 06
 • Po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków usługi Wybierz jeden ze sposobów rejestracji klikając w niego
 • Pojawi się okno w którym należy wybrać swoją lokalizację po czym Kliknij przycisk ’Zakończ'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 07
 • Wprowadź adres e-mail lub nr telefonu i Kliknij ’Dalej' (dla opcji e-mail) lub ’Uzyskaj kod weryfikacyjny' (dla opcji z nr telefonu)
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 08
 • Kod weryfikacyjny zostanie wysłany na podany e-mail lub telefon. Podaj otrzymany kod wpisując go w następnym oknie i Zatwierdź przyciskiem ’Dalej'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 09
 • Następnie należy podać nazwę użytkownika i ustanowić hasło. Po wypełnieniu pól Kliknij przycisk ’Zakończ'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 12

Po tych czynnościach Zostaniesz automatycznie zalogowany do Hik-Connect.

Aktywacja usługi Hik-Connect w urządzeniach

Usługa Hik-Connect w urządzeniach jest domyślnie wyłączona. Funkcję można włączyć:

 • poprzez aplikację SADP Tool (dostępna w dziale pobrań,
 • z poziomu lokalnego GUI rejestratorów DVR lub NVR
 • z poziomu web GUI przy użyciu przeglądarki WWW.

Niektóre z pokazanych opcji (w tym domyślne ustawienie usługi Hik-Connect) dostępne mogą być w urządzeniach z najnowszym oprogramowaniem układowym zoptymalizowanym pod kątem migracji HiDDNS do Hik-Connect. Zaleca się więc aktualizację firmware urządzeń do najnowszej wersji (dostępne na portalu Hikvision).

Włączenie usługi za pomocą aplikacji SADP tool

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie SADP Tool (w wersji 3.0.0.10 lub wyższej), dostępne w naszym dziale pobrań

 • Podłącz urządzenie i komputer do lokalnej sieci i Uruchom oprogramowanie SADP Tool
 • Na liście pojawią się dostępne urządzenia. Wybór urządzenia dokonuje się zaznaczając pole wyboru w pierwszej kolumnie tzw. „chekbox”.
 • Dla nieaktywnych urządzeń należy je aktywować wpisując nowe hasło oraz zaznaczyć pole ’Enable Hik-Connect' (aktywację urządzeń opisaliśmy w innym poradniku.
 • W przypadku gdy w zaznaczonym miejscu, pola nie będzie oznacza to, że urządzenie nie wspiera Hik-Connect. W praktyce znaczy tyle, że nie ma wgranej odpowiedniej wersji firmware (aktualny z uwzględnieniem nowej usługi dostępny na portalu Hikvision)
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 14
 • Dla aktywnych urządzeń należy wpisać hasło użytkownika „admin” oraz zaznaczyć pole ’Enable Hik-Connect' w górnej części programu. W przypadku gdy pole będzie nieaktywne (wygaszone) oznacza to, że urządzenie nie wspiera Hik-Connect. Jak wyżej w praktyce znaczy tyle, że nie ma wgranej odpowiedniej wersji firmware (aktualny z uwzględnieniem nowej usługi dostępny na portalu Hikvision
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 16
 • W przypadku gdy włączania usługi dokonujemy pierwszy raz (tak jest przy aktywacji urządzenia), pojawi się okno „Tips”. Wpisz swój własny kod weryfikacyjny i Zatwierdź operację przyciskiem ’Confirm'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 15

Włączenie usługi za pomocą przeglądarki i Web GUI

Zaloguj się do urządzenia za pomocą przeglądarki (obecnie ten rodzaj zarządzania urządzeniem wspierany jest przez Internet Explorer oraz Firefox w którym od wersji 52.0 potrzebna jest modyfikacja w opcjach).

 • Przejdź do zakładki 'Konfiguracja' -> 'Sieć' -> 'Ustawienia zaawansowane' -> 'Dostęp do platformy' i Zaznacz pole ’Włącz'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 17
 • Podczas pierwszego użycia opcji pojawi się okno w którym Wpisz swój własny kod weryfikacyjny i Zatwierdź operację przyciskiem ’OK'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 18
 • Po tych czynnościach Zapisz dokonane zmiany przyciskiem 'Zapamiętaj'

Włączenie usługi z poziomu lokalnego GUI (dla DVR/NVR)

 • W lokalnym GUI Przejdź do ustawień sieci. Prawym przyciskiem myszy Wywołaj menu podręczne i przejdź po kolei: ’Menu główne' -> 'Ustawienia' -> 'Sieć' -> 'Dostęp do platformy'. Zaznacz pole ’Włącz'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 20

Podczas pierwszego użycia pojawi się okno w którym należy utworzyć kod weryfikacyjny.

 • W polu „Verification Code” Wpisz swój własny kod weryfikacyjny, po zaakceptowaniu warunków świadczenia usługi Zatwierdź zmiany przyciskiem ’OK'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 21
 • Wszystkie zmiany w karcie „Ustawienia” zatwierdzamy przyciskiem ’Dalej'.

Dodawanie urządzeń do usługi

Urządzenie przed dodaniem do konta, musi zostać odpowiednio przygotowane. Najważniejsze aby miało połączenie z Internetem i aby ten Internet „widziało”.

 • Połącz urządzenie z siecią lokalną do której podłączony jest komputer.
 • Skonfiguruj ustawienia sieci (adres IP, maskę, bramę oraz serwer DNS) zgodnie z parametrami sieci lokalnej

Przez przeglądarkę WWW z poziomu web GUI

 • Zaloguj się do urządzenia przez przeglądarkę WWW, Przejdź do konfiguracji sieci: 'Konfiguracja' -> 'Sieć' -> 'Ustawienia podstawowe'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 42

Z poziomu lokalnego GUI dla DVR/NVR

 • Po podłączeniu monitora do rejestratora Przejdź do konfiguracji sieci: 'Menu Główne' -> 'Ustawienia' -> 'Sieć' -> 'Ogólne'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 43

Należy więc osiągnąć docelowy status dla usługi: „Online„. Status można zweryfikować w zaawansowanych ustawieniach sieciowych, w zakładce dostępu do platformy:

W lokalnym GUI rejestratora (DVR/NVR):

HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 22

lub poprzez przeglądarkę WWW z poziomu web GUI:

HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 33

Funkcjonalność usługi Hik-Connect pozwala na dostęp do urządzeń na dwa sposoby:

 1. Chmura P2P – przypadek kiedy nie mamy publicznego adresu IP lub z innych powodów nie mamy możliwości wykorzystania publicznego IP
 2. DDNS – przypadek kiedy mamy zmienny publiczny adres IP. W tym przypadku należy dopełnić wszystkich ustawień zarówno po stronie urządzenia jak i routera. Najprościej po obu stronach włączyć funkcje UPnP lub ręcznie skonfigurować przekierowania portów w routerze. W tym przypadku niezależnie od ustawień, można używać P2P przez Hik-Connect.

Potrzebny będzie kod weryfikacyjny. Jak go znaleźć?

 • Najprościej spróbować zacząć od tabliczki znamionowej urządzenia – powinien być w polu „Verification Code” (zawarty również jest w kodzie QR)
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 23
 • Kod weryfikacyjny można podejrzeć w lokalnym GUI rejestratora (DVR/NVR) w zaawansowanych ustawieniach sieciowych, w zakładce 'Dostęp do platformy'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 24
 • Można również znaleźć kod z poziomu przeglądarki WWW przez Web GUI. Po zalogowaniu się do urządzenia Przejdź do zakładki ’Konfiguracja' -> 'Sieć' -> 'Ustawienia zaawansowane'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 25

Dodawanie urządzeń do Hik-Connect

Na tym etapie, jeżeli urządzenie „widzi” Internet i mamy pod ręką kod weryfikacyjny, można przystąpić do dodawania urządzeń do usługi. Urządzenia dodamy

 • poprzez przeglądarkę WWW z poziomu portalu Hik-Connect
 • przez aplikację na urządzenia mobilne o tej samej nazwie „Hik-Connect”.

Portal Internetowy www.hik-connect.com

 • Uruchom przeglądarkę Internetową, w polu adresu Wpisz www.hik-connect.com i Przejdź do portalu
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 26
 • Zaloguj się na wcześniej utworzone konto
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 27
 • W zakładce „Device Management” Kliknij przycisk ’Add' i w wyskakującym oknie Wpisz nr seryjny urządzenia „Device Serial No”. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem ’Search'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 28
 • Okno rozwinie się pokazując model i nr seryjny dostępnego urządzenia. Jeśli wszystko się zgadza Kliknij ikonę ’+'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 29
 • Wprowadź kod weryfikacyjny urządzenia i zakończ działanie przyciskiem ’Add'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 30
 • Zostaniesz poinformowany o prawidłowym dodaniu urządzenia które pojawi się na liście urządzeń
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 31
 • W tym momencie jeżeli Masz publiczny adres IP i zostały na routerze przekierowane porty, kliknięcie w adres IP, w kolumnie „IP/Port No.” przeniesie Cię do strony logowania do urządzenia
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 32

Aplikacja mobilna app „Hik-Connect”

 • Uruchom Hik-Connect app na urządzeniu mobilnym. Będąc zalogowanym, w zakładce „Hik-Connect” Kliknij w prawym górnym rogu ikonę ’+'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 34
 • W następnym oknie Zeskanuj kod QR znajdujący się na etykiecie lub Kliknij ikonę ołówka aby wprowadzić nr seryjny urządzenia ręcznie
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 35
 • W kolejnym oknie wyświetli się model z nr seryjnym urządzenia – Kliknij ’Dodaj'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 36
 • Jeżeli urządzenie jest podłączone do Internetu i jest „online”, pojawi się okno do wpisania kodu weryfikacyjnego. Wprowadź kod i zatwierdź przyciskiem 'OK'
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 37
 • Pojawi się okno z informacją o zakończeniu dodawania. Można z tego poziomu dodać kolejne urządzenie lub zakończyć dodawanie
HIK-CONNECT - DDNS i P2P od Hikvision » hik connect 38

Po tych czynnościach urządzenie pojawi się na liście i można zacząć wyświetlać obraz na żywo.

Hik-Connect w iVMS-4200 i iVMS-4500

Na początku poradnika pisaliśmy, że podstawowe oprogramowanie Hikvision w pełni obsłuży Hik-Connect w najbliższym czasie. Podstawowa funkcjonalność jest jednak zachowana od czasu uruchomienia platformy Ezviz. W praktyce sprowadza się to do tego, że na chwilę obecną, na obie platformy: Hik-Connect i Ezviz logujemy się tym samym kontem. Procedura rejestracji konta i dodawania urządzeń została opisana w poradniku: Ezviz – Hikvision.

 • Podczas dodawania urządzenia pojawi się komunikat: „Operation failed. The device is added by other users.” / „Urządzenie zostało już dodane przy użyciu innego konta.” – ktoś inny dodał urządzenie do swojego konta. Należy się skontaktować ze swoim dostawcą urządzeń.
 • Podczas dodawania urządzenia pojawi się komunikat: „The device is offline. No search result is found.” / „Urządzenie jest przełączone do trybu offline.” – urządzenie nie ma połączenia sieciowego z Internetem
  • Sprawdź ustawienia sieciowe urządzenia czy są prawidłowo ustawione, zgodnie z siecią LAN do którego zostało podłączone. Powinno mieć unikalny adres IP, maskę, bramę oraz serwer DNS.
  • Sprawdź czy usługa Hik-Connect została aktywowana w zaawansowanych ustawieniach sieciowych, w zakładce „Dostęp do platformy”

Słownik

IPC – kamera sieciowa IP

IPC PTZ – kamera sieciowa szybkoobrotowa

DVR – rejestrator analogowy

NVR – rejestrator sieciowy

SADP – (Serch Active Device Protocol) wyszukiwarka urządzeń

GUI – graficzny interfejs użytkownika

QR Code – kod graficzny

LAN – sieć lokalna

DNS – (Domain Name System) system nazw domenowych

DDNS – (Dynamic Domain Name System) usługi dynamicznego serwera nazw

P2P – sieć równorzędna, sieć typu każdy z każdym